Leidschendam

GEANNULEERD: meer vogels in en om de tuin

Deze lezing is in verband met de huidige maatregelen ter bestrijding van Corona geannuleerd.

 

De lezing wordt vooraf gegaan door een korte Algemene ledenvergadering.

Spreker:  
Koos Dansen

Datum:
Maandag 29 maart

Aanvang:
20.00 uur

Op maandag 29 maart 2021 neemt Koos Dansen ons mee naar zijn groene stadstuintje in Arnhem-Zuid waar hij ruim 25 vogelsoorten telde en naar een bosrijk Veluws landgoed in Arnhem-Noord waar hij vanuit zijn schuilhutje met drink- en voerplek ruim 50 soorten op bezoek kreeg en fotografeerde. Wat wij aan vogels in onze tuin mogen verwachten wordt  natuurlijk sterk mee bepaald door de grootte, ligging, inrichting, beplanting, het onderhoud, rust en al dan niet bijvoeren. Soorten die aandacht krijgen zijn onder meer huismus, kool- en pimpelmees, roodborst, winterkoning, vink, groenling, merel, zanglijster, grote bonte specht, gaai en turkse tortel, maar ook kuifmees, boomklever en –kruiper, keep, sijs en barmsijs, goudvink, appelvink, gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, groene specht, sperwer en blauwe reiger. Ook andere fauna en flora in en om de tuin komen aan bod.

Koos Dansen was hoofd voorlichting bij Geldersch Landschap. Nu met pensioen en onder meer vrijwilliger lezingen en educatie van Vogelbescherming Nederland.

De lezing wordt gegeven op onze locatie:

Het Heuvelhonk
Burgemeester Sweenslaan 6,
2262 EB Leidschendam

De toegang tot onze ledenavonden is gratis, net als de koffie en thee in de pauze. Aan het einde van de avond is er een loterij met mooie aan 'tuin' en 'groen' gerelateerde prijzen.

Voor deze avond gelden aanvullende regels i.v.m. corona. Lees hier meer over deze regels. 

Foto: Koos Dansen