Leidschendam

Lezing: 'meer vogels in en om de tuin'

Spreker:  
Koos Dansen

Datum:
Donderdag 30 september

Aanvang:
20.00 uur

Op donderdag 30 september 2021 neemt Koos Dansen ons mee naar zijn groene stadstuintje in Arnhem-Zuid waar hij ruim 25 vogelsoorten telde en naar een bosrijk Veluws landgoed in Arnhem-Noord waar hij vanuit zijn schuilhutje met drink- en voerplek ruim 50 soorten op bezoek kreeg en fotografeerde. Wat wij aan vogels in onze tuin mogen verwachten wordt natuurlijk sterk meebepaald door de grootte, ligging, inrichting, beplanting, het onderhoud, rust en al dan niet bijvoeren. Soorten die aandacht krijgen zijn onder meer huismus, kool- en pimpelmees, roodborst, winterkoning, vink, groenling, merel, zanglijster, grote bonte specht, gaai en Turkse tortel, maar ook kuifmees, boomklever en –kruiper, keep, sijs en barmsijs, goudvink, appelvink, gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, groene specht, sperwer en blauwe reiger. Ook andere fauna en flora in en om de tuin komen aan bod.

Koos Dansen was hoofd voorlichting bij Geldersch Landschap. Nu met pensioen en onder meer vrijwilliger lezingen en educatie van Vogelbescherming Nederland.

U bent van harte welkom op onze nieuwe locatie in Leidschendam:
Zaal Dienstencentrum Duivenvoorde,
Duivenvoorde 262,
2261 AN Leidschendam

De toegang tot onze ledenavonden is gratis, net als de koffie en thee in de pauze. Aan het einde van de avond is er een loterij met mooie aan 'tuin' en 'groen' gerelateerde prijzen.

Foto: Koos Dansen