Activiteiten & Actueel

Lezing: “Leven met water"

Maandag 9 april 2018 zal Natuurmonumenten voor Groei en Bloei, afdeling Leidschendam, een lezing verzorgen over “Leven met water”.

In deze presentatie wordt de belangrijke rol belicht van water in de natuur van ons land. Juist door dat water is de natuur bij ons zo gevarieerd. Er worden diverse gebieden getoond: duinen, polders, rivieren, beken, vennen en de vroegere zeearmen. Ook de historische ontwikkeling van ons prachtige polderlandschap komt aan bod.

Talrijke aspecten van onze flora en fauna passeren de revue. Zo kruisen de wulp en de zwarte stern uw pad, horen we de misthoornroep van de roerdomp en zien we hem in de paalhouding staan. U ziet de planten op het trilveen, u hoort over de broedvoorkeur van de zwarte stern op de krabbenscheer, de zwevende sterretjes en het blaasjeskruid. U maakt kennis met de koningin van de slootkant, maar ook met wat zich op en nabij het strand zich afspeelt.

Kortom, genieten van alles wat er in en rondom het water te beleven valt.

De lezing wordt gegeven in de aula van het ‘Veurs Lyceum’, Burg. Kolfschotenlaan 5, 2262 EZ Leidschendam. Aanvang 20.00 uur.

De toegang is gratis. Aan het einde van de avond is er een loterij met mooie aan de tuin gerelateerde prijzen.

meer

 

 

 

16
Feb
STORMSCHADE
15
Feb
angela’s tuin tussenfase deel 2