Leidschendam

Gecombineerde leden- en feestavond

Op Donderdag 31 maart 2022 verzorgt de vereniging Groei&Bloei Leidschendam een gecombineerde leden- en feestavond. 

Om 19.30 uur start het Bestuur de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de leden van de vereniging..

Vanaf 20.00 uur zijn ook de niet-leden uitgenodigd tot bijwoning van de korte audiovisuele presentatie van Marcel Batist, getiteld "De natuur dichtbij en ver weg” (meer informatie over deze lezing).
      
Na de audiovisuele presentatie volgt de prijsuitreiking aan de winnende deelnemers van de in het vorig jaar gehouden Voortuinkeuring + Tuinmetamorfose wedstrijd. (Vanwege de Corona-maatregelen is deze activiteit destijds uitgesteld).

U bent van harte welkom in het Dienstencentrum Duivenvoorde
Duivenvoorde 262
2261 AN Leidschendam

Voor de leden en niet-leden is de toegang gratis, net als de koffie of thee in de pauze. U kunt weer gezellig meedoen aan een loterij met leuke aan ‘tuin en groen’ gerelateerde prijzen.