Leidschendam

Jaarvergadering 2020 ging niet door

Voor 23 maart stond de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. Door de corona Lock down, die begin maart door de overheid is ingesteld kon deze bijeenkomst geen doorgang vinden. De stukken voor deze ALV waren al wel klaar en gekopieerd om uit te delen. In onze statuten is echter vastgelegd dat de afdeling elk jaar vóór 1 april een ALV moet organiseren. Nou zijn de door de overheid ingestelde Lock down maatregelen een goed en wettelijk excuus om niet voor 1 april een ALV te kunnen organiseren, maar het bestuur wil toch ook graag verantwoording afleggen aan haar leden over het jaar 2019.

Op dit moment is het nog lang niet zeker dat we nog dit jaar een ALV kunnen organiseren, daarom wil het bestuur de ALV op een alternatieve manier invullen. Belangrijk daarbij is dat alle leden de gelegenheid krijgen de ALV-stukken in te zien en er commentaar op te leveren. Daarbij moet opgemerkt worden dat de begroting voor 2020 zoals door onze penningmeester is opgesteld naar de prullenbak kan, pas als we weer ons normale programma kunnen gaan draaien kunnen we weer een nieuwe begroting opstellen. Ook ons voorstel voor de benoeming van de bestuursleden willen we op deze manier afhandelen.

Het bestuur is van mening dat de informatie die in de ALV-stukken staat, alleen voor haar leden toegankelijk moet zijn, daarom zetten we ze niet op de website. Leden van de afdeling Leidschendam e.o. kunnen een mail sturen naar info(at)leidschendam.groei.nl met verzoek de stukken van de ALV 2020 te mogen ontvangen. Deze stukken worden dan naar deze leden toegestuurd met het verzoek om vóór 1 augustus eventueel commentaar en goedkeuring van de voorgestelde invulling van de bestuursfuncties, weer via hetzelfde mailadres te sturen.

Hopelijk kunnen we dit najaar weer langzaam een aantal van onze activiteiten oppakken, maar dan hoeven we geen tijd meer te besteden aan de ALV.

Wij hopen dat u allemaal gezond door deze moeilijke tijd heen komt en wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van onze afdeling van Groei & Bloei.

Bestuur afdeling Leidschendam