Leidschendam

Jaarvergadering 2021 in coronatijd

In onze statuten is vastgelegd dat de afdeling elk jaar vóór 1 april een Algemene leden vergadering (ALV) moet organiseren. 

Door de coronamaatregelen van de overheid kunnen we dat ook dit jaar niet doen op de gebruikelijke manier met een bijeenkomst in Het Heuvelhonk, daarom wil het bestuur de ALV weer op een alternatieve manier invullen. Belangrijk daarbij is dat alle leden de gelegenheid krijgen de ALV-stukken in te zien en er commentaar op te leveren. Alleen leden van Groei & Bloei afdeling Leidschendam e.o. kunnen een mail sturen naar info(at)leidschendam.groei.nl met verzoek de stukken van de ALV 2021 te mogen ontvangen. 

Deze stukken worden dan naar deze leden toegestuurd met het verzoek om vóór 21 maart a.s. eventueel commentaar en goedkeuring van de voorgestelde invulling van de bestuursfuncties, weer via hetzelfde mailadres te sturen. Daarbij moet opgemerkt worden dat de begroting voor 2021 zoals door onze penningmeester is opgesteld met de nodige reserves moet worden beoordeeld.

Hopelijk kunnen we dit najaar weer langzaam een aantal van onze activiteiten oppakken, maar dan hoeven we geen tijd meer te besteden aan de ALV.

Wij hopen dat u allemaal gezond door deze moeilijke tijd heen komt en wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van onze afdeling van Groei & Bloei.

Bestuur Groei & Bloei, afdeling Leidschendam