Leidschendam

Op maandag 21 oktober jl. werd mevrouw Schmidt Ernsthausen – Duijndam (Corry), tijdens de maandelijkse ledenavond, onderscheiden met de gouden speld voor buitengewone verdiensten.

Mevrouw Schmidt Ernsthausen – Duijndam is al tientallen jaren lid van onze afdeling en maakt sinds 1994 deel uit van het bestuur. In de hoedanigheid van secretaris heeft zij gedurende al deze jaren het secretariaat van de afdeling op voortreffelijke wijze verzorgd. Naast het notuleren van de bestuurs- en jaarvergaderingen heeft zij lang de voorbereiding en organiseren van de lezingen verzorgd. De toekomst van de afdeling ging haar ook aan het hart en zij was vooral in 1997 zeer actief met de invulling van de bestuursfuncties. In die periode had de afdeling grote moeite om nieuwe bestuursleden te vinden en was het voortbestaan van de afdeling in gevaar.

Wij bedanken mevrouw Schmidt Ernsthausen – Duijndam voor al haar inzet voor de afdeling Leidschendam en hopen haar nog lange tijd in ons midden te mogen hebben.

Bestuur afdeling Leidschendam