Leidschendam

Diverse leuke functies bij Groei & Bloei!

Samen met enkele actieve leden vormt het bestuur van de afdeling Groei & Bloei Leidschendam e.o. een hecht team. Dit team organiseert jaarlijks ca. 25 activiteiten op groengebied voor de leden en andere belangstellenden. 

Een aantal teamleden doen dit al vele jaren en beginnen een dagje ouder te worden en willen graag hun taak aan een opvolger doorgeven. Daarom zijn wij op zoek naar versterking en verjonging van ons team. 

Er zijn op dit moment 2 vacante functies die wel graag willen invullen:
1.    2e voorzitter
2.    2e secretaris

Korte omschrijvingen van de vrijwillige functies:

2e voorzitter
Bij het wegvallen van de 1e voorzitter neemt hij/zij de voorzitter waar. De voorzitter is het gezicht van de vereniging, naar binnen en naar buiten. Zijn of haar taken zijn: leiden van de algemene ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur, initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden i.s.m. andere bestuurders.

2e secretaris
In overleg tussen de 1e en 2e secretaris wordt het werk verdeeld. De 2e secretaris valt in als de 1e secretaris verhinderd is. Het secretariaat voert de correspondentie van de vereniging, en maakt verslagen van de bestuurs- en jaarvergaderingen. 

Voor alle functies geldt: Kunnen communiceren met medebestuursleden. Kunnen omgaan met de programma’s Word en Outlook op de computer.

Vrijwilligers
Naast bovenstaande bestuursfuncties zijn wij op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken aan het organiseren van groenactiviteiten. Interesse? U bent van harte welkom!

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Blokland via telefoonnummer 070 327 8959 / 06 485 70 188 of Marian Kokshoorn via telefoonnummer 070 387 7021 / 06 235 22 177 of stuur een mail naar jan.gonnie(at)alpineflowers.nl

Wat mag u van Groei & Bloei verwachten?
Samenwerking en gezelligheid in een leuk team. Deelname aan activiteiten van de vereniging en desgewenst, door meedraaien in cursussen en workshops, kennisverrijking op groengebied. Eenmaal per jaar een gezellig uitje met de bestuursleden en vrijwilligers.