Leidschendam

Vooraankondiging Algemene ledenvergadering

Groei en Bloei Leidschendam e.o. nodigt al haar leden van harte uit om de jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Als niet-lid bent u ook van harte welkom.

Uw interesse voor de ontwikkeling en het voortbestaan van onze vereniging is voor ons van groot belang. Met uw steun en inbreng kunnen wij kennis (blijven) uitwisselen en activiteiten organiseren op het gebied van groen en milieu in onze gemeente.

Wij zien u daarom graag terug op deze jaarlijkse bijeenkomst op donderdag 23 maart 2023. De vergadering begint om 20.00 uur. 

De agenda alsmede de vergaderstukken worden per mail aan de leden beschikbaar gesteld. 

Aansluitend op de vergadering presenteren wij u graag de lezing: Fermenteren, een verrot goed verhaal (meer informatie)