Leidschendam

Natuurvoordelen van Groen

Maandelijks verzorgt Groei & Bloei Leidschendam-Voorburg een Groen-column: ‘Doen met Groen’. Daarin wordt steeds aandacht besteed aan een onderwerp dat op dat moment actueel is om in de tuin, het balkon of in huis te doen met groen.

De gemeente zet in het nieuwe uitvoeringsplan duurzaamheid sterk in op het ontstenen van openbare ruimtes, meer groen en biodiversiteit en ecologisch beheer van het bestaande groen. Dat zijn prachtige plannen en heel belangrijk, want een zo groen mogelijke tuin en groene ruimtes in onze gemeente hebben vele natuurvoordelen.

Een groene tuin of groene ruimtes in onze gemeente zorgen op verschillende manieren voor belangrijke natuurvoordelen. Planten hebben in de eerste plaats een verkoelend effect, omdat ze schaduw geven en water verdampen, wat ook voor verkoeling zorgt. Ze beperken de zonnestraling op de bodem, waardoor de opwarming minder is. Planten halen vervuiling uit de lucht. Hoe groter het bladoppervlak, hoe sterker het luchtzuiverende effect. Grote bomen zijn echte luchtfilters, maar ook gevelgroen heeft een sterke filterende werking. Fijnstof van het verkeer wordt eveneens door bomen en planten gevangen en afgevoerd. Zowel planten als ook een humusrijke bodem met veel plantenresten houden water vast, waardoor regenwater minder snel in het riool verdwijnt, we minder problemen met wateroverlast hebben en we een buffer hebben voor droge tijden. Koolstofdioxide (CO2) is het belangrijkste broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Bomen en planten halen het uit de lucht en leggen het vast voor kortere of langere duur.  Voor het vastleggen van CO2 in de bodem is een gezond en gevarieerd wortelgestel van belang. Micro-organismen in de bodem doen het dan goed. Lekker veel verschillende planten (m.n. inheemse) doet dus wonderen. Met biodiversiteit wordt een grote verscheidenheid aan planten en dieren bedoelt die nodig is om ecosystemen in stand te houden. Allerlei organismen zijn van elkaar afhankelijk. Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk en daarmee een robuuste natuur en een goede voedselvoorziening. In een tuin met een grote variatie aan planten, een gelaagde structuur in de beplanting en een gezonde bodem vinden insecten, wormen en vlinders hun weg en zullen vogels voldoende voedsel vinden. Als we de populatie bijen, hommels, boktorren en andere bestuivers op peil weten te houden, zullen appel- en perenbomen en andere vruchtdragers die door insectenbestuiving vruchtzetten, voor een goede oogst blijven zorgen. Tenslotte zorgt een groene tuin of omgeving voor ontspanning en een beter leefklimaat. We worden er simpelweg een beetje gelukkiger van.

Als je meegeteld hebt, kom je tot zeven natuurvoordelen van Groen. Best de moeite om aandacht aan te besteden. Fijn dat onze gemeente dat ook zo ziet!