Leidschendam

Vijvers vormen bron van leven in de stad

Maandelijks verzorgt Groei & Bloei Leidschendam-Voorburg een Groen-column: ‘Doen met Groen’. Daarin wordt steeds aandacht besteed aan een onderwerp dat op dat moment actueel is om in de tuin, het balkon of in huis te doen met groen.

De aanwezigheid van water is voor alles wat leeft van levensbelang. Planten zijn afhankelijk van
grondwater en regen, terwijl dieren water opzoeken. Voor veel dieren is het moeilijk om in droge periodes aan voldoende drinkwater te komen. Veel openbaar water heeft hoge beschoeiingen waar kleine zoogdieren en vogels niets
aan hebben.

Een natuurlijke vijver met ondiepe stukjes of met een kabbelend beekloopje, vormt een kleine oase. Dit maakt het voor veel dieren mogelijk om te overleven. Voor waterdieren en amfibieën zoals vissen, kikkers, padden en insectenlarven bieden natuurlijke vijvers een plek om zich voort te planten en te overleven. Vogels en kleine zoogdieren gebruiken diervriendelijke vijverranden om te drinken of te baden. Een kabbelend beekloopje is een natuurlijke vorm van een biologisch filter. Afvalstoffen van vissen en afgestorven plantenresten worden omgezet in stoffen die als voedsel voor waterplanten dienen. Door het water in beweging te brengen, neemt het meer zuurstof op. Dat is bevorderlijk voor het waterleven en de helderheid. Bij bewegend water vindt er ook meer verdamping plaats, waardoor de omgeving vochtiger wordt. Vooral in droge periodes is dit goed voor tuinplanten en helpt de
temperatuur te drukken.

Planten spelen een cruciale rol in een vijver. Ze helpen het water gezond te houden. Zuurstofplanten zoals waterpest (Elodea Densa) en aarvederkruid (Myriophyllum spicatum) voegen zuurstof toe. Drijvende planten zoals  krabbenscheer en kikkerbeet brengen schaduw en beschutting in de vijver, zorgen voor minder algenontwikkeling en helpen tegen reigers. Oeverplanten zoals beekpunge, gele lis en moerasvergeet- mij-nietje zorgen samen met
zuurstofplanten voor een hoge opname van voedingsstoffen uit het water. Een goed onderhouden vijver is niet alleen aantrekkelijk om te zien, maar ook een bron van leven en een verrijking van het ecosysteem en de biodiversiteit
van onze stedelijke leefomgeving.