Leidschendam

Algemene Ledenvergadering, uitnodiging

Datum: zaterdag 23 maart 2024 aanvang 10.00 tot ongeveer 12.00 uur
Plaats: Wijkgebouw de Poort, Kastelenring 112, Leidschendam. 

Groei en Bloei Leidschendam e.o. nodigt al haar leden van harte uit om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Ook als niet-lid bent u van harte welkom.

Voor het vooraf ontvangen van het jaarverslag 2023 en financiële stukken, neemt u dan contact op met het secretariaat: via e-mail mjmkokshoorn(at)ziggo.nl of telefoon 070-3877021 (na 19.00 uur).

Uw interesse voor de ontwikkeling en het voortbestaan van onze vereniging is voor ons van groot belang. Met uw steun en inbreng kunnen wij kennis (blijven) uitwisselen en activiteiten organiseren op het gebied van groen en milieu in onze gemeente.

Wij zien u daarom graag terug op deze jaarlijkse bijeenkomst!